Živý betlém

Farní zahrada ožije v sobotu 18. prosince v 17 hodin opět betlémskou scénou. Rozvine se před vámi děj biblického příběhu o narození Ježíše Krista. Pastýři si s vámi zazpívají vánoční písně a koledy, těšit se můžete také na živá zvířata. Protože je předvánoční čas dnes velmi kvapný, přijďte se na chvíli zastavit, zapomenout na každodenní shon. Akci pořádá spolek Kultura pro město ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holice s podporou a pod záštitou Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje a Ondřeje Výborného, starosty města Holic.

Abychom mohli představení uspořádat, musíme dodržet hygienická nařízení. Na představení proto můžeme přivítat osoby starší 12 let pouze, pokud splní tyto podmínky:

  • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy divadla,

  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny, musí uplynout nejméně 14 dní.

  • U dětí mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

U vstupu do místa konání bude tedy provedena kontrola splnění těchto podmínek.

Pro děti do 12 let výše uvedené podmínky neplatí.

Zároveň platí, že všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu minimálně třídy FFP2 (KN95 / N95).

Prosíme vás o pochopení a spolupráci.