Posvícenské stínání kohouta

Pro nepřízeň počasí a nemoc se bohužel akce neuskuteční.

Spolu s Farností Holice vás pěkně zveme na tradiční akci v tradičním čase holického posvícení. Letos se koná 17. září 2022 od 15 hodin v areálu okolo kostela sv. Martina v Holicích.

Odpoledne od 15:00 zahraje Petr Minář, písničkář a kamarád. Navečer v 17:30 hudební štafetu převezme kapela Herbert Einstein, alternative pop z Pardubic.

Děti si mezitím řádně zasoutěží a občerstvení nachystáme chutné. Jako vždy se vrcholem stane stínání kohouta Bohdana.

Za záštitu děkujeme starostovi města Holice Ondřeji Výbornému. Za podporu děkujeme Pardubickému kraji.